Az alapítvány célja elsősorban Hazánk környezetvédelme és természetvédelme.
Ezzel egyetemben Közép Európa, Európa és a létező Kontinensek szennyezések problémáinak, tevékenységeinek tanulmányozása, kivitelezése, megelőzésére javaslatok, kritikus helyeken megoldási cselekedetek, tervek.
Együttműködve mindazokkal, akik egy síkon velünk élnek gondolataikkal összefogásban, közös segítséget adva egymásnak, minden területen.
Életmód azon kialakításának szervezése, hogy erre alapozuk mindennapjainkat, minden pillanatunkat.

Hogyan éljünk? Mit tegyünk? Hogyan építkezzünk? Hol építkezzünk? Környezetünk védelméért mit tehetünk? Hogyan közlekedjünk és Mivel?
Ezek a főbb kérdések és mellette még számos kérdés merül fel annak érdekében, hogy megóvjuk Földünket, Életünket és Unokáink jövőjét.

Céljaink hatalmasak, de csak együttműködésben lehet megvalósítani, nem idegen, hanem más országok Alapítványival, Egyesületeivel egyetemben, velük együttműködve.

A gépjárművek világháborújában élünk, nyílván a korral haladni kell, de követni azt a szabályt, hogy „Mérték és Mértékletesség” ezen elven való haladás. Csökkenteni a fölösleges szennyezést közlekedjünk, minél energiatakarékosabban, ezzel védjük a környezetünket.
Tudjuk, ez egyáltalán nem kedvez a Gépjármű Iparnak és ezzel kapcsolatos sok más tevékenységnek, de ha Ők is ezt megértve, sőt fontosnak tartva gondolkodnak a jövőben az anyagi világ alábbhagyásával megváltozhat a környezetünk!

Környezeti nevelés támogatása, alakítása, Természetvédő, környezetkímélő szemléletformálás.
Cél a Globális összefogás, tudjuk nehéz, hiszen mindenki a saját érdekei szerint cselekszik. Megjelennek az ellentétek, de meg kell találjuk azt a bizonyos aranyközéputat, hiszen van rá mód és lehetőség!

Folyamatosan követjük a légszennyezettséget, vizek állapotát;- mérjük fel a kritikus helyzeteket, amiről értesítést biztosítunk minden érdeklődő követőnknek.

Legyen egy a Célunk!    GreenHope - azaz Zöld Remény!


Fontos tudnivalók a környezetvédelemről

A környezetvédelem egy társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.
A környezetvédelem éppen ezért nem azonos a természetvédelem fogalmával, bár a két tevékenység között jelentős átfedés van.
A természetvédelem célja a Bioszféra állapotának, működőképességének, biodiverzitásnak (biológiai sokféleségnek), valamint ezzel összefüggésben az élőhelynek és a természeti tájnak a megőrzése, károsodásnak megelőzése, mérséklése vagy elhárítása.

Erdők borítják a bolygó teljes szárazföldi területének 30%-át 2005-ben a teljes erdőterület valamivel 4milliárd hektár alatt volt, legalább egyharmaddal kevesebb, mint a mezőgazdaság hajnala előtt, nagyjából tízezer évvel korábban (1hektár tízezer négyzetméter).

Az erők elosztása egyenlőtlen, az erdőkben leggazdagabb tíz ország, ahol a teljes erdőterület kétharmada található: Oroszország, Brazília, Kanada, Egyesült Államok, Kína, Ausztrália, Kongói Demokratikus Köztársaság, Indonézia, Peru és India.

A világ átlagában az összes erdők több egyharmada őserdő, ami olyan erdő, ahol az emberi tevékenységnek nincs egyértelműen látható nyoma, és az ökológiai folyamatok nincsenek jelentős mértékben megzavarva. Minden évben hatmillió hektárnyi őserdő veszik el az erdőirtásnak, a szelektív favágásnak és más emberi módosító beavatkozásnak köszönhetően. A világ erdeinek csak húsz százaléka marad nagy összefüggő területeken. Ezek trópusi esőerdőket, mangrove, parti, és mocsári erdőket ölelnek fel. A monszun és lombhullató erdők a szárazabb és hegyvidékibb területeken virulnak. Az esőerdők sokféle állat és növényfajnak adnak otthont, továbbá kulturálisan változatos bennszülött népességnek, akiket szoros kötelék fűz az élőhelyükhöz.

Milyen kapcsolat van az erdők és a klímaváltozás között? A fák elnyelik a szén–dioxidot, és létfontosságú szénnyelők. Becslések szerint egyedül a Föld erdői 283 gigatonna szenet tárolnak a biomasszájukban, és az a szén, amit az erdei biomassza, száraz fák, avar és talaj együtt tárolnak, nagyjából ötven százalékkal több, mint ami a légkörben van.

Világszerte a természetes erdők elvesztése évente többel járul hozzá a globális kibocsátáshoz, mint a közlekedési ágazat.

Ki gondozza a fákat és erdőket? Körülbelül tízmillió ember dolgozik a hagyományos erdőgazdálkodás és megóvás területén.
 
Nyelv
ADÓ 1 %
Kérjük Ön is segítse a
Green Hope – Zöld Remény Alapítvány
munkáját.

Adószámunk: 18280984-1-13
Bankszámlaszám: 10403136-50526581-87531013

"Segítsen, hogy segíthessünk"

Köszönjük segítségét:
Green Hope Alapítvány
KÖNYVELÉS!!!


GYŰJTÉS!!!
Gyűjtést szerveztünk egy család leégett házának újjáépítése érdekében! Ha lehetősége van, kérjük segítsen Ön is!

Facebook